Ustno Twarzowe I

Ustno Twarzowe I

Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych I


Miejsce: Trójmiasto       KOSZT I POZIOMU: 1630 zł
Opłata:   
– zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto :   mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia.

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.

Informacje na temat Kursu:

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska

Program szkolenia – Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – Poziom I:

 • Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 • Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 • Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 • ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 • Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 • Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych

Przebieg kursu:

I poziom szkolenia trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne),

II poziom trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cel kursu:

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Wykorzystanie terapii:

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • autyzmem
 • porażeniami mózgowymi
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2

Terminy: 24-26.05.24 zapisz się