MNRI®

MNRI®

Kids massage concept background. Young female massage therapist giving a 6 year old boy back massage. Physical therapy.

Terapia Integracji Odruchów

 

MNRI®


Terapia Neurotaktylna

Jest techniką  masażu i stymulacji  skóry powodując odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu ( plastyczność mózgu)

Celem jest:
– praca z symetrią i strukturą ciała,
– rozluźnienie napięć mięśni w całym ciele,
– uaktywnienie  receptorów głębokiego czucia,
– poprawa rozwóju ruchowego, emocjonalnego, poznawczego, społecznego.

Terapia integracji odruchów wzrokowo-słuchowych:

Celem jest:
– uruchomienie prawidłowych mechanizmów widzenia i słyszenia,
– poprawa  koordynacji wzrokowo-słuchowej,
– poprawa  koordynacji  wzrokowo- słuchowo-ruchowej,
– uaktywnienie wyższych funkcji  poznawczych( zapamiętywanie, rozumienie, planowanie, kojarzenie).

 

Terapia integracji odruchów twarzy:

Celem jest:
– uruchomienie prawidłowych mechanizmów widzenia i słyszenia,
– poprawa  koordynacji wzrokowo-słuchowej,
– poprawa  koordynacji  wzrokowo- słuchowo-ruchowej,
– uaktywnienie wyższych funkcji  poznawczych( zapamiętywanie, rozumienie, planowanie, kojarzenie).

 

Terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych:

Odruchy pojawiają się już w życiu płodowym. Dzięki  nim  następuje prawidłowy rozwój  dziecka.
Przygotowują one również dziecko do prawidłowego ,fizjologicznego porodu oraz późniejszego
funkcjonowania.
Nieprawidłowy rozwój odruchów zarówno w życiu płodowym jak i po porodzie powoduje wyzwolenie
mechanizmów obronnych ,które mogą zaburzać prawidłowy rozwój dziecka.
Celem terapii integracji schematów odruchów dynamicznych i posturalnych jest wykorzystanie
plastyczności układu nerwowego  oraz mózgu w pracy z nieprawidłowo funkcjonującymi odruchami.

 

Archetypy rozwoju ruchowego:

Archetypy są to pierwotne wzorce motoryczne. Stanowią one neurofizjologiczną podstawę do rozwoju odruchów, rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz nawyków i umiejętności.