Czaszkowo-Krzyżowa

Czaszkowo-Krzyżowa

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa


Miejsce: Trójmiasto

Terapia czaszkowo krzyżowa kurs – cena
Cena kursu z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej, zależy od wybranego modułu.
I MODUŁ: 1850zł
II MODUŁ: 1500zł
III MODUŁ: 1500zł
IV MODUŁ: 1850zł
V MODUŁ: 1500zł
VI MODUŁ: 1500zł
VII MODUŁ: 1500zł
Koszt całego kursu I-VII moduł- 11200zł
W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia.

Opłata 
– zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto :  mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Kurs TCK Moduł nr … – proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia.

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.

Prowadzący: 
Certyfikowany Instruktor Terapii Czaszkowo – Krzyżowej: Barbara Budyn – Galea

PROGRAM KURSU 2023 (Kurs składa się z 7 modułów)

I Moduł
ODDECH ŻYCIA  (40 godzin – 4 dni)
1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej – anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
6. Rozluźnianie kości czaszki
7. Pompa dr Stone a.
8. „Ukształtowanie” czaszkowe
9.  Drenowanie zatok opony twardej mózgu
10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego

II Moduł
PŁYWY I PULSACJE – LINIE ŚRODKOWE, ZAISKRZENIA, OMÓWIENIE I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE TRZECH RYTMÓW CZASZKOWYCH.  (22 godzin – 3 dni)

1. Pochodzenie rytmów i pływów
2. Rytmy i pływy w przyrodzie
3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania
5. Ćwiczenia praktyczne

III Moduł
PRACA W RYTMACH ŚREDNIM I DŁUGIM. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (TMJ). RÓWNOWAŻENIE KOŚCI GNYKOWEJ I ZESPOŁÓW MIĘŚNI GNYKI. DRENOWANIE ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W USTACH (25 godzin – 3 dni)
1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości – kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie

IV Moduł
PRACA Z TRAUMĄ SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE I INNE TECHNIKI POMOCNE W PROBLEMACH POST-TRAUMATYCZNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA PRACA Z TRAUMĄ WG. KONCEPCJI PETERA LEVINE’A. RÓWNOWAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO (POLY-VAGAL SYSTEM WG. S.PORGES’A) (40 godzin- 4 dni)
1. Trauma – rodzaje, objawy, etapy leczenia
2. Metody pomocne w uwalnianiu traumy
3. „Cysty energetyczne” i metody ich uwalniania
4. Teoria mnogości (wielofunkcyjności nerwu błędnego) SYSTEM POLYVAGAL S.PORGES
5. Podział i funkcje układu nerwowego
6. Zaiskrzenia –Zapłodnienia, Serca, Porodowe

V Moduł
PRACA Z UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI  (22 godzin – 3 dni)
1.Układ odpornościowy – anatomia i fizjologia
2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera
3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity)
4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek
5. Omówienie ważności zaiskrzeń w BTCK dla zdrowia pacjenta
6.Narządy wewnętrzne -anatomia i fizjologia
7. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona)
8. protokół zbiorczy pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne

VI Moduł
PRACA Z DZIEĆMI   TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA, TERAPIA POLARITY, MASAŻ METAMORFICZNY, DZIECIĘCY MASAŻ MOTYLKOWY. (22 godzin- 3 dni)
1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity
4. Metamorficzny masaż stóp.
5. Dziecięcy masaż motylkowy.
6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
7. Specyficzne problemy u dzieci.

VII Moduł
EMBRIOLOGIA, PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY,  W POŁOGU , PRACA Z NOWORODKIEM (22 godzin- 3 dni)
1. Embriologia i terapia
2. Kobieta ciężarna i płód
3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt
6. Układy terapeutyczne TCK i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie

I: 25-28.04.24
II: 07-09.06.24
III: 13-15.09.24
IV: 07-10.11.24
V: 10-12.01.25
VI: 21-23.02.25
VII: 28-30.03.25
zapisz się