SUP terapia


Zajęcia w wodzie prowadzone z użyciem desek SUP ( Stand UP Paddle ).

Mają one na celu wspieranie prawidłowego rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.

W czasie zajęć dzięki  deskom SUP jesteśmy w stanie zadbać o profilaktykę jak i odbudować poprawne wzorce ruchowe niwelując tym sposobem ból.   Naturalnie aktywizowana jest także większa ilość grup mięśniowych oraz wydłuża się czas skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.

1.     z ADHD, ADD, dysleksją, afazją, autyzmem, zespołami genetycznymi i różnymi typami upośledzeń,
2.     w normie rozwojowej z problemami szkolnymi(m.in: adaptacji, fobii szkolnych, zaburzeń koncentracji uwagi, stanami depresyjnymi.