Terapia SI


Integracja Sensoryczna ma na celu kształtowanie prawidłowego odbioru wrażeń sensorycznych, czyli bodźców zarówno z wewnątrz organizmu, jak i ze świata zewnętrznego, które płyną z receptorów do mózgu. Wspomaga kształtowanie umiejętności stworzenia prawidłowej odpowiedzi mózgu z otrzymanej informacji ze wszystkich zmysłów przy wpływie czynników zewnętrznych.

Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.