Terapia taktylna - Instytut Neurorozwoju i Sportu Gdańsk

Terapia taktylna

Terapia neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Jest techniką stymulacji skóry, powodującą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego, mózgu oraz aktywizuje mechanizmy samoregulacji.

Terapia taktylna - na czym polega?

Terapia neurotaktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, przygotowujące receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.

Co daje terapia taktylna?

Terapia neurotaktylna ma duży wpływ na psychikę i funkcjonowanie ogólne organizmu. Przede wszystkim wycisza emocje i agresję, zmniejsza lub niweluje stres aktualny albo chroniczny. Taktylny masaż reguluje wrażliwość dotykową, zarówno nadwrażliwość, jak i podwrażliwość. Reguluje pracę czucia dotykowego, napięcie mięśniowe, zwiększa świadomość kinestetyczną ciała. Terapia neurotaktylna poprawia zdolności manualne, aktywizując czucie głębokie dłoni, wzmacnia orientację w schemacie własnego ciała, uruchamia też naturalne mechanizmy integracji sensorycznej. Wpływa na integrację sensomotoryczną odruchów, aktywizuje procesy samoświadomości – koordynacji ruchowej, poczucia granic własnego ciała. Uaktywnia też pamięć długoterminową.

Terapia taktylna - dla kogo?

Terapia Neurotaktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy w przypadku uszkodzenia układu nerwowego, porażenia mózgowego. Stwierdzono pozytywny wpływ terapii taktylnej na dzieci ze spektrum autyzmu. Polecana jest też w przypadku dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, z zachowaniami agresywnymi. Ma także dobre opinie jako skuteczna terapia osób z zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Terapia taktylna wspomaga walkę z nadpobudliwością psychoruchową, zmniejsza trudności w nauce, dysleksję, ADHD, ADD. Jest stosowana u dzieci i dorosłych z zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej, emocjonalną niestabilnością, epilepsją i FAS.