Aqua terapia


Zajęcia w wodzie wspierające prawidłowy rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych:

1.     z ADHD, ADD, dysleksją, afazją, autyzmem, zespołami genetycznymi i różnymi typami upośledzeń,
2.     w normie rozwojowej z problemami szkolnymi(m.in: adaptacji, fobii szkolnych, zaburzeń koncentracji uwagi, stanami depresyjnymi.