Warsztaty kreowania wizerunku - KWESTIA SPOJRZENIA

 

TERMIN: 21-22.09.2019

MIEJSCE: GDAŃSK

CENA: 580 zł
 

Dzień 1

9:00-10:30

- przywitanie

- wprowadzenie do analizy sylwetki

·        Omówienie typów sylwetek kobiecych

·        Ćwiczenie- za jaki typ się uważam?

·        Analiza sylwetek uczestniczek

·        Podstawowe zasady ubioru

10:30-11:00

-przerwa

11:00-12:30

·        Ćwiczenie- zaproponuj najlepszy ubiór dla danego typu sylwetki

·        Porady dla osób wysokich i niskich

·        Podstawowe błędy w ubiorze

·        Analiza przyniesionych ubrań przez uczestniczki

-wstęp do analizy kolorystycznej

·        Znaczenie koloru

 

12:30-13:00

-przerwa

13:00-14:30

·        Podstawowe zasady łączenia kolorów

·        Typ urody, a kolor

·        Po czym poznać źle dobrany kolor?

·        Kolory w biznesie

·        Wstęp do analizy kolorystycznej z użyciem chust

14:30-15:30

-przerwa obiadowa

15:30-17:00

·        Ćwiczenia praktyczne w parach z wykorzystaniem chust i ram kolorystycznych

·        Analiza swojego typu urody

 

Dzień 2

9:00-10:30

·        Znaczenie makijażu w wizerunku

·        Cechy makijażu dziennego

·        Proporcje i kształt twarzy w makijażu

·        Analiza kształtów twarzy uczestniczek

10:30-11:00

- przerwa

11:00-12:30

·        Indywidualne porady wizażowe

·        Analiza kosmetyczek względem typu urody

12:00-13:00

- przerwa

13:00-15:00

·        Wykorzystanie porad w praktyce

·        Wykonanie makijażu dziennego przez uczestniczki

·        Zakończenie

 

Prowadząca:

Agnieszka Okularczyk

Psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła krakowską Międzynarodową Szkołę Wizażu i Charakteryzacji „ FAM” na kierunku Wizażysta- Stylista, szkoliła się pod okiem Anny Ciechomskiej z zakresu analizy kolorystycznej według 12 typów urody oraz stylizacji ślubnych w Make-Up Instructors Academy. Właścicielka firmy Centrum Psychologii i Wizerunku. Obecnie prowadzi szkolenia z tematyki stresu, autoprezentacji, mowy ciała, kreowania wizerunku.

 

ZAPISY:

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 606 -610 -599


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Kurs NKiN dla praktyków - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wpłata. 

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.   

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia. 

Opłata:  

- zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej. 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.