II STOPIEŃProgram kursów Terapii Polarity II

  
Miejsce szkolenia: Gdańsk


 

Moduł I - 10-12.09.2021

koszt 1100zł

I  Element Eteru – równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy, figura energetyczna gwiazdy sześcioramiennej, stawów, terapia uszu, równoważenie obszarów gardła i szyi, równoważenie ogólne wzorca  elementu Eteru.

Moduł II - 5-6.03.2022

koszt 1100zł

 II – Element Wody – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody, równoważenie pracy okrężnicy, terapia kroczowa, terapia klatki piersiowej, masaż limfatyczny, równoważenie ogólne elementu Wody.

    Element Ziemi – (równoważenie wzorca długoliniowego i triady elementu Ziemi, równoważenie kości ogonowej, rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej, uwalnianie gazów, rozluźnienie miednicy, równoważenie ogólne elementu Ziemi

moduł III - 7-8.05.2022

koszt 1100zł

III – Element Powietrza – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Powietrza, poprawa pracy serca, rozluźnienie pleców, ramion i łopatek, równoważenie wzorca spirali energii powietrza od serca, równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.

    - Element Ognia – równoważenie wzorców energii ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia, ogień trawienia, równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach terapeutycznych, usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i śledziony, równoważenie ogólne elementu Ognia 


moduł IV - 11-12.06.2022

koszt 1100zł

 IV- Układ nerwowy - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego, równoważenie centralnego układu nerwowego, harmonia kręgosłupa, równoważenie ogólne. Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a). 


 

ZAPISY:     

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU    
e-mail: kontakt@instytutns.pl     
tel.: 606 -610 -599, 501-630-110

Koszt kursu :  
 

Moduł II - IV  – 1100,00 PLN  / za każdy moduł

- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej    
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi     
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.  
 

Konto :

mBANK nr:  13 1140 2004 0000 3702 7559 5895  

Tytułem:  Kurs Terapii Polarity II cz Moduł ... - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata.

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek, cena kursu nie obejmuje

kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników.   
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY