II STOPIEŃ


Miejsce szkolenia: Trójmiasto
 

Prowadzący:

Grażyna Małgorzata Zalewska – terapeuta TCK, nauczyciel terapii Polarity oraz „Normalizacji składu biochemicznego organizmu człowieka i jego subtelnej przestrzeni” stworzonego przez Swietłanę Pełczyńską.


Program kursów Terapii Polarity II
 

Moduł III - 14-15.10.2023

koszt 1300zł

 Element Eteru – równoważenie wzorców energetycznych – wzorzec długoliniowy, figura energetyczna gwiazdy sześcioramiennej, stawów, terapia uszu, równoważenie obszarów gardła i szyi, równoważenie ogólne wzorca  elementu Eteru.

Moduł IV - 02-03.12.2023

koszt 1300zł

  – Element Wody – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Wody, równoważenie pracy okrężnicy, terapia kroczowa, terapia klatki piersiowej, masaż limfatyczny, równoważenie ogólne elementu Wody.

    Element Ziemi – (równoważenie wzorca długoliniowego i triady elementu Ziemi, równoważenie kości ogonowej, rozluźnienie kręgosłupa i kości krzyżowej, uwalnianie gazów, rozluźnienie miednicy, równoważenie ogólne elementu Ziemi

Moduł V - 27-28.01.2024

koszt 1300zł

 - Element Powietrza – równoważenie wzorca długoliniowego i triad elementu Powietrza, poprawa pracy serca, rozluźnienie pleców, ramion i łopatek, równoważenie wzorca spirali energii powietrza od serca, równoważenie ogólne wzorca elementu Powietrza.

 - Element Ognia – równoważenie wzorców energii ognia: długoliniowego, skrzyżowanego i spiralnego i triady elementu Ognia, ogień trawienia, równoważenie pępka i wykorzystanie energii pępka w układach terapeutycznych, usprawnianie pracy wątroby, woreczka żółciowego, żołądka i śledziony, równoważenie ogólne elementu Ognia 


Moduł VI - 16-17.03.2024

koszt 1300zł

 - Układ nerwowy - równoważenie układu autonomicznego: przywspółczulnego i współczulnego, równoważenie centralnego układu nerwowego, harmonia kręgosłupa, równoważenie ogólne. Wszystkie praktyczne układy terapeutyczne poprzedzone są wprowadzeniem: omówienie anatomii i fizjologii układów, wprowadzenie ćwiczeń wspomagających, omówienie zasad związanych z oczyszczaniem organizmu (dieta oczyszczająca dr Stone’a). 


 

ZAPISY:     

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU    
e-mail: kontakt@instytutns.pl     
tel.: 501-630-110

Płatność:  

- zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej    
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi     
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.  
 

Konto :

mBANK nr:  13 1140 2004 0000 3702 7559 5895  

Tytułem:  Kurs Terapii Polarity II cz Moduł ... - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata.

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek, cena kursu nie obejmuje

kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników.   
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY