Terapia PolarityKURS TERAPII  POLARITY  I i II STOPNIA


I STOPIEŃ - wejdź

II STOPIEŃ - wejdź

 

 „Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia.
Jest to najważniejsza część procesu uzdrawiania.”
 - Grażyna Hanna Walasek dr n. przyr. neurofizjolog
 

TERAPIA POLARITY

To holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia opisany przez dr Rundolpha Stone’a (osteopatę, ortopedę, neurologa, chiropraktyka, naturaterapeutę), wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem są takie same dla wszystkiego co w nim istnieje, w tym również dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole/przestrzeń, w których odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja oraz biegunowość (polarność).

Według tradycji ajurwedycznej polaryzacja obejmuje istnienie trzech stanów umożliwiających przepływ: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch wzorców energii warunkuje życie człowieka.

Centra energetyczne (czakramy) są źródłami różnych jakości energii w naszym ciele.

Istnieje siedem głównych czakramów. Przestrzeń dla ruchu różnych jakości energii (Powietrza Ognia, Wody i Ziemi) tworzy element Eteru. Ciało człowieka jest polarne.

Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna - biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się w obrębie wzorców zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc tzw. Bezprzewodową anatomię człowieka.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.).

W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach.

Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.
 

Wskazana i skuteczna przy: bólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.

Prowadzący:

dr n. przyr. Grażyna Walasek: neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity.

Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.

Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego.
Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

ZAPISY:  

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU 
e-mail: kontakt@instytutns.pl  
tel.: 501-630-110, 606-610-599

Koszt kursu :

Moduł I  
CZ.1 – 1100,00 PLN
CZ. 2 - 1100,00 PLN

Moduł II- V - 1100,00 PLN/ za każdy moduł


- zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi  
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.  

Konto :

mBANK nr:  13 1140 2004 0000 3702 7559 5895  

Tytułem:  Kurs Terapii Polarity I cz Moduł I - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata.

W czasie kursu organizator zapewnia napoje i poczęstunek, cena kursu nie obejmuje

kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY