Terapia Czaszkowo - Krzyżowa kurs - Instytut Neurorozwoju i Sportu Gdańsk

NOWA EDYCJA KURSU TCK 2024/2025

I: 25-28.04.2024 ( 4 dni )
II: 07-09.06.2024 ( 3 dni )
III: 13-15.09.2024 ( 3 dni )
IV: 07-10.11.2024 ( 4 dni )

V: data zostanie podana wkrótce ( 3 dni )
VI: data zostanie podana wkrótce ( 3 dni )
VII: 
data zostanie podana wkrótce ( 3 dni )

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYEdycja kursu TCK 2023/2024:

IV: 26-29.10.2023 ( 4 dni )
V: 08-10.12.2023 ( 3 dni )
VI: 12-14.01.2024 ( 3 dni )
VII: 16-18.02.2024 ( 3 dni )

Miejsce: Trójmiasto  

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia. 

Opłata 
- zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu


Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Kurs TCK Moduł nr ... - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata. 

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.  
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. 

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój. 
 

ZAPISY: 
INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: szkolenia@instytutns.pl 
tel.: 501-630-110


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Prowadzący: 

Certyfikowany Instruktor Terapii Czaszkowo - Krzyżowej: Barbara Budyn - Galea  


PROGRAM KURSU 2023 (Kurs składa się z 7 modułów) 

I Moduł
ODDECH ŻYCIA  (40 godzin – 4 dni)
1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego. 
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego. 
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie. 
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii. 
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych 
6. Rozluźnianie kości czaszki 
7. Pompa dr Stone a. 
8. „Ukształtowanie” czaszkowe 
9.  Drenowanie zatok opony twardej mózgu 
10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego  

II Moduł

PŁYWY I PULSACJE - LINIE ŚRODKOWE, ZAISKRZENIA, OMÓWIENIE I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE TRZECH RYTMÓW CZASZKOWYCH.  (22 godzin – 3 dni)

1. Pochodzenie rytmów i pływów 
2. Rytmy i pływy w przyrodzie 
3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe 
4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania 
5. Ćwiczenia praktyczne
 

III Moduł
PRACA W RYTMACH ŚREDNIM I DŁUGIM. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (TMJ). RÓWNOWAŻENIE KOŚCI GNYKOWEJ I ZESPOŁÓW MIĘŚNI GNYKI. DRENOWANIE ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W USTACH (25 godzin – 3 dni)
1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne 
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa 
3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej 
4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie 
 

IV Moduł
PRACA Z TRAUMĄ SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE I INNE TECHNIKI POMOCNE W PROBLEMACH POST-TRAUMATYCZNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA PRACA Z TRAUMĄ WG. KONCEPCJI PETERA LEVINE'A. RÓWNOWAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO (POLY-VAGAL SYSTEM WG. S.PORGES’A) (40 godzin- 4 dni)
1. Trauma - rodzaje, objawy, etapy leczenia 
2. Metody pomocne w uwalnianiu traumy 
3. "Cysty energetyczne" i metody ich uwalniania 
4. Teoria mnogości (wielofunkcyjności nerwu błędnego)SYSTEM POLYVAGAL    S.PORGES 
5. Podział i funkcje układu nerwowego 
6. Zaiskrzenia –Zapłodnienia, Serca, Porodowe 
 
V Moduł

PRACA Z UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI  (22 godzin – 3 dni)
1.Układ odpornościowy - anatomia i fizjologia 
2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera 
3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity) 
4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek 
5. Omówienie ważności zaiskrzeń w BTCK dla zdrowia pacjenta 
6.Narządy wewnętrzne -anatomia i fizjologia 
7. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona) 
8. protokół zbiorczy pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne
 

VI Moduł
PRACA Z DZIEĆMI   TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA, TERAPIA POLARITY, MASAŻ METAMORFICZNY, DZIECIĘCY MASAŻ MOTYLKOWY. (22 godzin- 3 dni)
1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci. 
2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi. 
3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity 
4. Metamorficzny masaż stóp. 
5. Dziecięcy masaż motylkowy. 
6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja) 
7. Specyficzne problemy u dzieci.
 

 VII Moduł
EMBRIOLOGIA, PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY,  W POŁOGU , PRACA Z NOWORODKIEM (22 godzin- 3 dni)
1. Embriologia i terapia 
2. Kobieta ciężarna i płód 
3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu 
4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe 
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt 
6. Układy terapeutyczne tck i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzieTerapia czaszkowo krzyżowa kurs - cena

Cena kursu z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej, zależy od wybranego modułu.
I MODUŁ: 1850zł
II MODUŁ: 1500zł
III MODUŁ: 1500zł
IV MODUŁ: 1850zł
V MODUŁ: 1500zł
VI MODUŁ: 1500zł
VII MODUŁ: 1500zł
Koszt całego kursu I-VII moduł- 11200zł
W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia.