Wzrokowo Słuchowe I

Wzrokowo Słuchowe I

Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych


Miejsce: Gdańsk      KOSZT I POZIOMU: 1630 zł

Opłata:
– zliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto : mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacony zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.

MNRI® Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Wzrokowo- Słuchowych jest częścią programu dr S. Masgutowej „Neurosensory and Motor Reflex Integration”.

Podstawowa koncepcja integracji odruchów wzrokowo-słuchowych opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu.

Prawidłowy rozwój, dojrzewanie odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji (np. wzrok-słuch, słuch- mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania).

Rozwój odruchów wzrokowo-słuchowych, pojawianie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Przebieg kursu
Szkolenie trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

 Program szkolenia – Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych

1. Założenia terapii Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych wg dr S.Masgutowej
2. Oczy, uszy: ich rozwój, budowa i funkcje
3. Unerwienie oczu, uszu
4. Widzenie i słyszenie – jego znaczenie dla rozwoju
5. Percepcja przez widzenie oraz słyszenie
6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu widzenia i słuchu
7. Rozwój zmysłu widzenia i słuchu i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
8. ,,Integracja Odruchów Wzrokowo-słuchowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej:
9. Porażenia mózgowe
10. Dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne
11. Zachowania agresywne
12. Lęki i fobie
13. Dzieci z opróżnionym rozwojem umysłowym
14. Dzieci z trudnościami w nauce
15. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
16. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
17. Zasady wg Metody S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych
18. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w Integracji Odruchów Wzrokowo -Słuchowych

Cele kursu
Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.

Wykorzystanie terapii:
Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
– porażeniami mózgowymi
– autyzmem
– zachowaniami agresywnymi
– lękami i fobiami
– opóźnieniami w rozwoju umysłowym
– nadpobudliwością psychoruchową
– trudnościami w nauce, dysleksją
– ADHD, ADD
– zaburzeniami mowy
– zaburzeniami integracji sensorycznej

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:
Kurs MNRI® Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II

Terminy: 22-24.11.24 zapisz się