Neurotaktylna II

Neurotaktylna II

Terapia Neurotaktylna II


Miejsce:  Trójmiasto          KOSZT I POZIOMU: 1700 zł
Opłata : 
– zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto:  mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia.

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.
Informacje na temat Kursu Terapii NeuroTaktylnej:

Terapia Neurotaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutowej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Poziom II terapii Neurotaktylnej jest rozszerzeniem terapii o dodatkowe techniki masażu i stymulacji skóry m.in. obejmuje prace z receptorami ręki i stopy.

Program szkolenia – Terapia NeuroTaktylna – poziom II – Integracja Odruchów

Zaburzenia czucia dotykowego- przypomnienie technik pracy ze szkolenia Terapii Neurotaktylnej oraz dodatkowe techniki pracy z nadwrażliwością dotykową
Nieprawidłowe napięcia mięśniowe:

  • techniki pracy z rceptorami Vater-Paciniego
  • techniki pracy z receptorami Golgiego
  • techniki pracy z ciałkami Ruffiniego
  • techniki pracy z receptorami Spindle i Ligament

Techniki pracy z receptorami ręki i stopy.
Motoryka duża i schematy odruchów – testowanie i techniki pracy.

Przebieg kursów

Każdy poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu

Celem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Wykorzystanie terapii

Terapia Neurotaktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

– porażeniami mózgowymi
– autyzmem
– zachowaniami agresywnymi
– lękami i fobiami
– opóźnieniami w rozwoju umysłowym
– nadpobudliwością psychoruchową
– trudnościami w nauce, dysleksją
– ADHD, ADD
– zaburzeniami mowy
– zaburzeniami integracji sensorycznej
Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozowju.
W przypadku poziomu II wymogiem jest ukończenie Terapii Neurotaktylnej poziom I.

Terminy: 12-14.04.24
04-06.10.24
zapisz się