Archetyp

Archetyp

Archetypy Rozwoju Ruchowego


 

Miejsce: Gdańsk               KOSZT I POZIOMU: 1630 zł

Opłata:
– zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto : mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia.

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego.

Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.

Program kursu – Archetypy Rozwoju Ruchowego

1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną

2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka

3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych

4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się

5. Schematy ruchów archetypowych:

– Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn

– Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe

– Wertykalny wyprost tułowia

– Lateralne zgięcie i wyprost tułowia

– Ruch homologiczny (obustronny)

– Ruch homolateralny / jednostronny

– Ruch kontralateralny / naprzemienny

– Ruch intencjonalny / zamierzony

6. Struktura schematu

7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu

8. Zadania schematu

9. Wpływ na rozwój odruchów

10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące:

11. Modalność sensoryczna

12. Modalność sensoryczno-motoryczna

13. Modalność motoryczna

Przebieg kursu:

Przebieg kursu: kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (24 godziny dydaktyczne).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu:
Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wykorzystanie terapii:
Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

– porażeniami mózgowymi

– autyzmem

– zachowaniami agresywnymi

– lękami i fobiami

– opóźnieniami w rozwoju umysłowym

– nadpobudliwością psychoruchową

– trudnościami w nauce, dysleksją

– ADHD, ADD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Kurs MNRI® Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II

Kurs MNRI® NeuroTaktylna Integracja

Termin:

10-12.05.24

zapisz się