Pierwotny Oddech Życia

Termin:

Moduł I: 21-23.10.2022 (moduł 1)

Moduł II: 16-18.12.2022  (moduł 2)
 

Cena : 1400 zł za każdy moduł
 

Opłata 
- zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu


Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: POŻ- proszę o podanie imienia i nazwiska osoby ,której dotyczy wpłata. 

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.     

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój. 
 

ZAPISY: 
INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 501-630-110


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYRzeczywistość jest Jedna, a jej rozmaite aspekty tworzą Wyższy Porządek. Pierwotny Oddech Życia (POŻ) jest manifestacją takiego aspektu rzeczywistości, jakim jest Siła Życiowa(SŻ) niosąca w sobie życie. Przyjmując, że cały Wszechświat jest żywy i ma w sobie taki pierwiastek jak życie, można zrozumieć Siłę Życiową jako ukierunkowane strumienie aktywnie manifestującego się życia. Strumienie te odmiennie manifestują się w różnego rodzaju bytach. Płyną one z Kosmosu przez Ziemię i przez wszystko co się na niej znajduje, przez ludzi także.

Taką manifestację Siły Życiowej w człowieku, nazwano Pierwotnym Oddechem Życia, w analogii do oddychania płucnego. Jedno i drugie oddychanie manifestuje się jako pulsacja w ciele.

Praca terapeutyczna  z Pierwotnym Oddechem Życia daje możliwość odczucia , wykorzystania oraz wzmocnienia zasobów Siły Życia dla zachowania zdrowia człowieka. Od człowieka zależy jaką część pozytywnej Siły Życia skutecznie wykorzysta dla siebie.

Kurs Pierwotnego Oddechu Życia stworzony został przez Swietłanę Pełczyńską. Jest efektem jej przemyśleń oraz odczuć wynikających z wieloletniego doświadczenia w pracy z pacjentami za pomocą różnych technik  terapeutycznych, takich jak Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Polarity, praca z Wahadłem i inne.


Podczas kursu poznajemy:

Ø    rodzaje zaburzeń równowagi w organizmie człowieka,

Ø    narzędzia stosowane przy pracy z wykorzystaniem Pierwotnego Oddechu Życia,

Ø    3 metody pracy z Pierwotnym Oddechem Życia.

Podczas kursu dostajemy:

Ø    wiedzę dotyczącą ciał subtelnych i ich znaczenie w organizmie człowieka,

Ø    umiejętności ich odczuwania i pracy z nimi,

Ø    możliwości zagłębienia się w energetykę tkanek, organów i doświadczania ich komunikacji pomiędzy sobą.

Kurs obejmuje 2 moduły po 24 godziny (razem 48 godzin).

I moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia na poziomie ciał subtelnych w celu stworzenia harmonii i równowagi w całym organizmie

II moduł – praca z Pierwotnym Oddechem Życia i wykorzystanie go dla wzmocnienia zasobów ciała fizycznego w procesach zdrowienia

Kurs poprowadzi wieloletnia nauczycielka tej techniki :
Grażyna Małgorzata Zalewska – terapeuta TCK, nauczyciel terapii Polarity oraz „Normalizacji składu biochemicznego organizmu człowieka i jego subtelnej przestrzeni” stworzonego przez Swietłanę Pełczyńską.

„ W 2005 r. poznałam dr Grażynę Walasek,  moją pierwszą nauczycielkę, która wprowadziła mnie w obszar w pełni świadomych terapii. W krótkim czasie na mojej drodze pojawiła się Swietłana Pełczyńska, która pokazała mi, że świat wygląda zupełnie inaczej niż  go postrzegałam. Stworzone przez nią metody pracy z ciałem człowieka i jego subtelną przestrzenią rozwinęły moje terapeutyczne umiejętności. 15 lat systematycznych spotkań, kursów, seminariów, rozmów i wreszcie wspólnej pracy nad tworzeniem kolejnych kursów, pomogły mi w rozwoju i staniu się nauczycielem. Z pasją dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz pomagam w odnajdywaniu innym osobom ich własnej drogi zarówno na ścieżce terapeutycznej jak również w ich osobistym rozwoju.”

„Przekazywanie wiedzy i uczenie innych osób - jak pomagać sobie i innym jest efektem mojej ponad 20-letniej pracy z ludźmi, ich problemami, chorobami oraz wnikliwa obserwacja i doświadczanie swojego życia, codzienności, stanu zdrowia i zachodzących zmian w organizmie.”