Neuroliogia Kliniczna i Neuropatia dla praktyków


Termin: 13-15.09.2019

Piątek: 17.00 - 20.00
Sobota: 9.00 - 19.00
Niedziela: 9.00 - 15.00

Miejsce: Gdańsk

Cena: 2330 zł ( 24 h dydaktyczne )


Dla kogo ?

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, opiekunów pacjentów dorosłych i dzieci, opiekunów środowiskowych, pracowników socjalnych.


PROGRAM:

1. Wstęp do neuroanatomii.
2. Wstęp do neurofizjologii.
3. Wstęp do neurologii klinicznej.
4. Wstęp do neurologii dziecięcej.
5. Wstęp do neurologii dorosłych.
6. Zaburzenia poznawcze dzieci i dorosłych.
7. Metody diagnostyczne.
8. Podstawy leczenia farmakologicznego.
9. Neuroterapie - metody pracy z neurodeficytami dzieci i młodzieży.

Prowadząca:

1. Elżbieta Cieplińska
2. Małgorzata Świerkocka


ZAPISY: 

 

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 606 -610 -599


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Kurs NKiN dla praktyków - proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wpłata. 

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.   

W cenę wliczony jest koszt szkolenia, materiałów, zaświadczenia. 

Opłata:  
- zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej. 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.