Repatterning


Termin: 15-17.11.2019


Miejsce: GDAŃSK


KOSZT I POZIOMU: 820zł 
 

ZAPISY: 

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 606 -610 -599, 501- 630 - 110

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłata  
- zadatek 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu   

Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.  

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.     

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.  


Szkolenie Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych
Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych metodą S. Masgutowej jako ponowne kształtowanie, tworzenie schematu i integrację Odruchów jest
większą częścią Metody MNRI®.

Wyniki badań klinicznych i obserwacji w ramach tego Programu pokazują wyjątkową skuteczność w stosowaniu procedur korekcyjnych w pracy z schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, w celu polepszenia jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Program szkolenia - Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna

1. Początki naukowe Metody MNRI®

2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym

3. Podstawowe schematy odruchów

4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:

- sensoryczno-motoryczną integrację

- dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”

- koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej

- eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje)

- ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej

- integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów

- integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego

- poprawę ogólnej dynamiki ruchowej
 

Przebieg kursu
Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu
Celem programu jest na usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami.

Wykorzystanie terapii
Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
- porażeniami mózgowymi
-
autyzmem
-
zachowaniami agresywnymi
-
lękami i fobiami
-
opóźnieniami w rozwoju umysłowym
-
nadpobudliwością psychoruchową
-
trudnościami w nauce, dysleksją
-
ADHD, ADD
-
zaburzeniami mowy
-
zaburzeniami integracji sensorycznej

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.
Wymogiem jest uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych, poziom 1 i 2.