Integracja odruchów ustno-twarzowych II


II poziom  

Termin: 02-03.12.2023
Termin: 11-12.10.2024

 

Miejsce: Trójmiasto

KOSZT I POZIOMU: 1700 zł    
 

ZAPISY:    

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU   
e-mail: szkolenia@instytutns.pl    
tel.: 501- 630 - 110   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   


Opłata     
- zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej    
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu    
  

Konto :    

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895    

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.     

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego. 
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. 

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.    


Informacje na temat Kursu:  

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 

Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom II:
 

 • Część II szkolenia „Integracja odruchów ustno-twarzowych” jest rozszerzeniem terapii o dodatkową wiedzę i dodatkowe techniki pracy.

  Wymagania do szkolenia z odruchów ustno twarzowych część II:
  Wymagane ukończenie kursu : Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I.

  Program szkolenia ‘Integracja odruchów ustno-twarzowych” cz. II

 • Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
   • znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
   • roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
   • koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutowej.
 • Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
   • odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
   • odruchem ustalenia głowy,
   • symetrią ustno-twarzową,
   • odruchem ssania,
   • odruchem przełykania,
   • odruchem kąsania i gryzienia.
 • Przebieg kursu

  II poziom trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
  Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.
   

  Cel kursu:

  Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.
   

  Wykorzystanie terapii:

  Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
   

 • autyzmem
 • porażeniami mózgowymi
 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej


  Dla kogo?

  Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

  Wymagane uprzednie ukończenie kursów:
   

 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • oraz 1 dodatkowy kurs