Integracja odruchów ustno-twarzowych II


II poziom  

Termin: 28-29.10.2023
 

Miejsce: Trójmiasto

KOSZT I POZIOMU: 1700 zł    
 

ZAPISY:    

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU   
e-mail: kontakt@instytutns.pl    
501- 630 - 110   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   


Opłata     
- zaliczka 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej    
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu    
  

Konto :    

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895    

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.     

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.    

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.    


Informacje na temat Kursu:  
 

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 

Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom II:
 

 • Część II szkolenia „Integracja odruchów ustno-twarzowych” jest rozszerzeniem terapii o dodatkową wiedzę i dodatkowe techniki pracy.

  Wymagania do szkolenia z odruchów ustno twarzowych część II:
  Wymagane ukończenie kursu : Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. I.

  Program szkolenia ‘Integracja odruchów ustno-twarzowych” cz. II

 • Powtórzenie i rozszerzenie informacji teoretycznych o:
   • znaczeniu motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka,
   • roli odruchów ustno-twarzowych w rozwoju mowy,
   • koncepcji pracy z odruchami ustno-twarzowymi w metodzie dr S. Masgutowej.
 • Część praktyczna obejmuje techniki pracy z:
   • odruchem ochrony ścięgien ustno-twarzowym,
   • odruchem ustalenia głowy,
   • symetrią ustno-twarzową,
   • odruchem ssania,
   • odruchem przełykania,
   • odruchem kąsania i gryzienia.
 • Przebieg kursu

  II poziom trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
  Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.
   

  Cel kursu:

  Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.
   

  Wykorzystanie terapii:

  Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
   

 • autyzmem
 • porażeniami mózgowymi
 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej


  Dla kogo?

  Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.

  Wymagane uprzednie ukończenie kursów:
   

 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna
 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2
 • MNRI® Integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • oraz 1 dodatkowy kurs