Integracja Odruchów Ustno - Twarzowych I


I poziom  

Termin: 20-22.10.2023
Termin: 24-26.05.2024

 

Miejsce: Opole

KOSZT I POZIOMU: 1630 zł    
 

ZAPISY:    

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU   
e-mail: szkolenia@instytutns.pl    
tel.: 501- 630 - 110   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   


Opłata     
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej    
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu    
  

Konto :    

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895    

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.     

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego. 
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. 

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.    


Informacje na temat Kursu:  

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 

Program szkolenia - Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom I:
 

 • Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka

 • Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy

 • Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej

 • ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej

 • Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów

 • Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
   

  Przebieg kursu
   

  I poziom szkolenia trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne), II poziom trwa 2/3 dni (24 godziny dydaktyczne) oba składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
  Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.
   

  Cel kursu:

  Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.
   

  Wykorzystanie terapii:

  Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
   

 • autyzmem
 • porażeniami mózgowymi
 • zachowaniami agresywnymi

 • lękami i fobiami

 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 • nadpobudliwością psychoruchową

 • trudnościami w nauce, dysleksją

 • zaburzeniami mowy

 • zaburzeniami integracji sensorycznej


  Dla kogo?

  Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.
   

  Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

  Dla poziomu pierwszego:

 • MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część 1 i część 2