Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych IIII część 

Termin: 17-19.11.2023
Termin: 05-07.04.2024
Termin: 15-17.11.2024

 

Miejsce: Trójmiasto

KOSZT I POZIOMU: 1700zł   
 

ZAPISY:   

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU  
e-mail: szkolenia@instytutns.pl   
tel.: 606 -610 -599, 501- 630 - 110  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  


Opłata    
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej   
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu     


Konto :   

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895   

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.    

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. 

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.   


Informacje na temat Kursu: 

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu. 

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska

Program Kursu: 
  
 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
  • odruch chodu automatycznego Thomasa.
  • odruch pełzania Bauera
  • odruch Moro
  • odruch podparcia rąk
  • odruch Landaua
  • odruch wzlotu i lądowania
  • odruch orientacyjny Pawłowa
  • odruch prostowania tułowia
  • odruch Symetryczny toniczny szyi
  • odruch grzbietowy Galanta
  • odruch Pereza
  • odruch błędnikowy toniczny
 4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych). 
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.


Cel kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


Wykorzystanie terapii:

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 •  porażeniami mózgowymi

 •  autyzmem

 •  zachowaniami agresywnymi

 •  lękami i fobiami

 •  opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 •   nadpobudliwością psychoruchową

 •  trudnościami w nauce, dysleksją

 •  ADHD, ADD

 •  zaburzeniami mowy

 •  zaburzeniami integracji sensorycznej


Dla kogo: 

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).  

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.