Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych IIII część 

Termin: 19-21.05.2023

Termin: 17-19.11.2023

 

Miejsce: Trójmiasto

KOSZT I POZIOMU: 1700zł   
 

ZAPISY:   

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU  
e-mail: kontakt@instytutns.pl   
tel.: 606 -610 -599, 501- 630 - 110  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  


Opłata    
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej   
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu     


Konto :   

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895   

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.    

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.    

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.   Informacje na temat Kursu: 

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu. 

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 

Program Kursu: 
  
 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
  • odruch chodu automatycznego Thomasa.
  • odruch pełzania Bauera
  • odruch Moro
  • odruch podparcia rąk
  • odruch Landaua
  • odruch wzlotu i lądowania
  • odruch orientacyjny Pawłowa
  • odruch prostowania tułowia
  • odruch Symetryczny toniczny szyi
  • odruch grzbietowy Galanta
  • odruch Pereza
  • odruch błędnikowy toniczny
 4. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 5. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych). 
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.


Cel kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


Wykorzystanie terapii:

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 •  porażeniami mózgowymi

 •  autyzmem

 •  zachowaniami agresywnymi

 •  lękami i fobiami

 •  opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 •   nadpobudliwością psychoruchową

 •  trudnościami w nauce, dysleksją

 •  ADHD, ADD

 •  zaburzeniami mowy

 •  zaburzeniami integracji sensorycznej


Dla kogo: 

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).  
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.