Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych I

 

I część 

Termin: 06-08.10.2023
Termin: 19-21.01.2024
Termin: 18-20.10.2024


Miejsce: Trójmiasto


KOSZT I POZIOMU: 1700zł  

 

ZAPISY:  

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU 
e-mail: szkolenia@instytutns.pl  
tel.: 501- 630 - 110 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


Opłata   
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej  
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu    


Konto :  

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895  

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.   

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. 

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.  


Informacje na temat Kursu:

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska

Program Kursu:
 
 1.  Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
 2.  Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana
 3.  Odruchy a mechanizmy obronne
 4.  Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona
 5.  Motoryka i jej komponenty
 6.  Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej
 7.  Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  •  Odruch chwytny Robinsona
  •  Odruch podciągania rąk
  •  Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
  •  Odruch stopy Babińskiego
  •  Odruch ochrony ścięgien stóp
  •  Asymetryczny toniczny odruch szyi
  •  Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
  •  Odruch więzi
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.


Cel kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


Wykorzystanie terapii:

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 •  porażeniami mózgowymi

 •  autyzmem

 •  zachowaniami agresywnymi

 •  lękami i fobiami

 •  opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 •   nadpobudliwością psychoruchową

 •  trudnościami w nauce, dysleksją

 •  ADHD, ADD

 •  zaburzeniami mowy

 •  zaburzeniami integracji sensorycznej


Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski). 

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.