Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych I

 

I część 

Termin: 31.03-02.04.2023
Termin: 06-08.10.2023

Miejsce: Trójmiasto


KOSZT I POZIOMU: 1700zł  

 

ZAPISY:  

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU 
e-mail: kontakt@instytutns.pl  
tel.: 501- 630 - 110 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


Opłata   
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej  
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu    


Konto :  

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895  

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.   

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.     

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.  Informacje na temat Kursu:

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska
 

Program Kursu:
 
 1.  Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej
 2.  Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana
 3.  Odruchy a mechanizmy obronne
 4.  Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona
 5.  Motoryka i jej komponenty
 6.  Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej
 7.  Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów:
  •  Odruch chwytny Robinsona
  •  Odruch podciągania rąk
  •  Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
  •  Odruch stopy Babińskiego
  •  Odruch ochrony ścięgien stóp
  •  Asymetryczny toniczny odruch szyi
  •  Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi
  •  Odruch więzi
 

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.


Cel kursu

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.


Wykorzystanie terapii:

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 •  porażeniami mózgowymi

 •  autyzmem

 •  zachowaniami agresywnymi

 •  lękami i fobiami

 •  opóźnieniami w rozwoju umysłowym

 •   nadpobudliwością psychoruchową

 •  trudnościami w nauce, dysleksją

 •  ADHD, ADD

 •  zaburzeniami mowy

 •  zaburzeniami integracji sensorycznej


Dla kogo:

Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski). 
Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.