Archetypy Rozwoju Ruchowego

 

Termin: 10-12.05.2024

Miejsce: Gdańsk


KOSZT I POZIOMU: 
1630 zł 
 

ZAPISY: 

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.:  501- 630 - 110


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłata  
- zadatek 500 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu   

Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.  

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.     

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.  

 

MNRI® Archetypy Rozwoju Ruchowego

Ruchy archetypowe są najbardziej ogólnymi i całościowymi wzorami motorycznymi w naszym systemie ruchowym. Reprezentują genetycznie zakodowane schematy motoryczne, które wykorzystujemy i rozwijamy w konkretnych okresach naszego życia, począwszy od rozwoju płodowego.

Ruchy archetypowe reprezentują neurofizjologiczną podstawę rozwoju sfery motorycznej, funkcjonowania mózgu, a tym samym uczenia się.
 

Program kursu - Archetypy Rozwoju Ruchowego

1. MNRI® jako Program aktywizujący genetyczną pamięć i aktywność motoryczną

2. Rola funkcjonowania pierwotnej motoryki w ogólnym rozwoju dziecka

3. Pierwotna motoryka oraz rozwój wyższych funkcji poznawczych

4. Archetypy rozwoju ruchowego a rozwój i uczenie się

5. Schematy ruchów archetypowych:

- Zgięcie i wyprost tułowia i kończyn

- Rotacja kręgosłupa i mechanizmy obrotowe

- Wertykalny wyprost tułowia

- Lateralne zgięcie i wyprost tułowia

- Ruch homologiczny (obustronny)

- Ruch homolateralny / jednostronny

- Ruch kontralateralny / naprzemienny

- Ruch intencjonalny / zamierzony

6. Struktura schematu

7. Wpływ na funkcjonowanie mózgu

8. Zadania schematu

9. Wpływ na rozwój odruchów

10. Ćwiczenia korekcyjne i integrujące:

11. Modalność sensoryczna

12. Modalność sensoryczno-motoryczna

13. Modalność motoryczna


Przebieg kursu:

Przebieg kursu: kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (24 godziny dydaktyczne).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej.

Cele kursu:
Celem programu jest stymulacja naturalnych zasobów dla rozwoju i dojrzewania odruchów, nawyków i umiejętności. Wspieranie i wzmacnianie fundamentów neurofizjologicznego rozwoju, w celu stymulacji całościowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wykorzystanie terapii:
Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

- porażeniami mózgowymi

- autyzmem

- zachowaniami agresywnymi

- lękami i fobiami

- opóźnieniami w rozwoju umysłowym

- nadpobudliwością psychoruchową

- trudnościami w nauce, dysleksją

- ADHD, ADD

- zaburzeniami mowy

- zaburzeniami integracji sensorycznej
 

Dla kogo?
Kurs przeznaczony jest dla terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

Wymagane jest uprzednie ukończenie kursów:

Kurs MNRI® Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II

Kurs MNRI® NeuroTaktylna Integracja