Kinezjologia

Kinezjologia

Kinezjologia Edukacyjna


Miejsce: Gdańsk                  Koszt Kursu: 750,00 zł

Opłata:
– zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej
– pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu

Konto :  mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.
* Organizator ostatecznie potwierdza rozpoczęcie kursu na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia.

Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.

Ruch jest drzwiami do uczenia się” – Paul E.Dennison

Kinezjologia Edukacyjna jest  dziedziną wiedzy powstałą na bazie badań  i doświadczeń z zakresu psychologii, pedagogiki, neurofizjologii oraz anatomii.

Bazowym programem Kinezjologii Edukacyjnej jest Gimnastyka Mózgu, której autorami są amerykański pedagog dr Paul Dennison oraz jego żona Gail Dennison. Metoda oparta jest na wykorzystaniu zestawu prostych ćwiczeń, które mają wpływ na sferę psychiczną, fizyczną, emocjonalną, motywacyjną.
Zastosowane w metodzie ćwiczenia synchronizują pracę mózgu, poprawiają komunikację, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętności szkolne, zdolności manualne, przygotowują do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w sporcie, pomagają rozluźnić napięcia w mięśniach i ścięgnach , zmniejszają zmęczenie, relaksują.

Ważne są dla dzieci i młodzieży:

  • mającej trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
  • z zaburzeniami zachowania (agresja, lęki, nadpobudliwość, brak koncentracji)
  • ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, upośledzenie umysłowe)
  • dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu stymulacji rozwoju
  • dla dorosłych, którzy chcą poprawić swoją sprawność psychofizyczną

Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznych podstaw metody oraz nauka ćwiczeń i ich praktyczne zastosowanie.
Szkolenie przeznaczone jest dla :

  • nauczycieli
  • pedagogów
  • psychologów
  • terapeutów i rodziców, którzy chcą wspierać rozwój i edukację dzieci
  • osób pracujących nad własnym rozwojem.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć.

Po ukończeniu I i II stopnia szkolenia uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat FKE USA uprawniający do pracy konsultacyjnej, diagnostycznej i korekcyjnej w terapii z dziećmi i dorosłymi. 

Prowadzący: Elżbieta Cieplińska

TERMIN: 17-19.05.24 zapisz się