Poradnia - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Gdańsk

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „INS”


Nasza Poradnia powstała w 2019 roku. Nasz Zespół składa się z wyspecjalizowanych terapeutów różnych metod i technik, rehabiliantów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów.

Zajęcia realizowane w ramach odpłatnych usług:
• Terapia psychologiczna
• Terapia pedagogiczna
• Terapia logopedyczna
• Fizjoterapia
Terapie MNRI® wg dr S. Masgutowej / Integracja Odruchów
Terapia Czaszkowo – Krzyżowa
Integracja Sensoryczna
• Radukcja Stresu

Nasi specjaliści udzielają również porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia ?

Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży z:

· Autyzmem,

· Zespołem Aspergera

· Zespołami genetycznymi,

· ADHD, ADD,

· Niepełnosprawnością intelektualną,

· Opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,

· Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i innymi zaburzeniami neurologicznymi,

· Zaburzeniami integracji sensorycznej,

· Zaburzeniami mowy i komunikacji,

· Problemami ze słuchem i wzrokiem,

· Trudnościami w nauce

Od stycznia 2020 realizowane są bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju – WWR.

Są to zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole oraz posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

Zajęcia prowadzone w ramach WWR:

· Terapia psychologiczna

· Terapia pedagogiczna

· Terapia logopedyczna

· Fizjoterapia

· Integracja Sensoryczna

Wszystkie terapie prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych terapeutów.

Adres Przychodni: Plac Afrodyty 3/1, 80-180 Kowale