Metoda Dennisona - Instytut Neurorozwoju i Sportu Gdańsk

Metoda Dennisona


Metoda terapii różnych zaburzeń  przy użyciu naturalnego ruchu fizycznego. Wykonywane ćwiczenia mają wpływ na sferę psychiczną, fizyczną, emocjonalną, motywacyjną.
 

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:
 
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dyslekcja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia )
  • nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD )
  • z zaburzeniami zachowania (agresja, lęki, nadpobudliwość, brak koncentracji) .
  • ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi(mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, upośledzenie umysłowe)
  • dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu stymulacji rozwoju  
  • dla dorosłych, którzy chcą poprawić swoją sprawność psychofizyczną.
  • w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).