Odzyskaj zdrowie. Doświadczaj zdrowia.


TERMIN:

27 - 28.04.2019 

KOSZT: 500 zł 


ZAPISY: 

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 606 -610 -599, 501- 630 - 110


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłata  
- zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu   

Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Nazwa Kursu i poziom + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.  

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.


 

„Odzyskaj zdrowie. Doświadczaj zdrowia”.

S
obota 11.00 - 18.00,
Niedziela 10.00 - 15.00

Autorskie warsztaty oparte na wiedzy i doświadczeniach wspierania przez wiele lat osób dotkniętych różnymi chorobami .
Zajęcia mają na celu edukację prozdrowotną i przekazanie umiejętności
wpływania na ciało, aby mogło dojść do uzdrowienia. Podstawą jest holistyczna koncepcja, że ciało- umysł- duch są jednością.
Stosowane techniki prowadzą do integracji, nowej świadomości ,z
poczuciem – jak dużo od nas zależy w kwestii zdrowia. Pojawia się także odwołanie do nowych założeń naukowych, które tłumaczą
rzeczywistość ( fizyka kwantowa). Ćwiczenia i techniki
proponowane podczas zajęć odwołują się też do: epigenetyki, psychoneuroimmunologii, psychosomatyki, psychoonkologii.
W tworzeniu własnych strategii zdrowotnych pojawią się też
informacje, odwołania - do medycyny chińskiej i innych terapii naturalnych. Najbardziej pomagają metody, w które wierzymy.
Wiara, czyli głębokie przekonanie o skuteczności
wynika z jednej strony z wiedzy o metodach, a z drugiej strony, z głębokiego, intuicyjnego impulsu, który płynie od naszej wewnętrznej mądrości.

 

Prowadząca:

Danuta Stopieńska – terapeutka, trenerka rozwoju osobistego. Od trzydziestu lat prowadzi zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne. Specjalizuje się w technikach redukcji stresu, uczy medytacji,
wspiera w rozwoju osobistym, w problemach relacyjnych, pomaga wyjść z kryzysów. Od dziesięciu lat wspiera także osoby dotknięte chorobą nowotworową i innymi chorobami.
Edukacja prozdrowotna,
rozwój świadomości, ćwiczenia uważności – to obszary, z którymi dzieliła się z setkami osób. Także w formie wykładów dla mieszkańców Gdańska.

Ukończyła szkolenia, które dają holistyczną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, jest przekonana, że ciało- umysł i duch są jednością, że wszystko jest energią ( założenia fizyki kwantowej).
Ukończyła
m.in. trening medytacji w Japonii, roczny kurs Psychologii Zorientowanej na Proces( A.Mindell), trzy etapy programu Simontona ( psychoonkologia), studia podyplomowe na SWPS –Psychoonkologia.

Uczestniczyła w wielu treningach medytacyjnych.